0
Đặt món
giải khát
heineken chai
Đặt món này
19,000đ
heineken lon
Đặt món này
21,000đ
tiger chai
Đặt món này
17,000đ
tiger lon
Đặt món này
18,000đ
tiger bạc
Đặt món này
18,000đ
saigon xanh chai
Đặt món này
15,000đ
saigon xanh lon
Đặt món này
16,000đ
saigon trắng lon
Đặt món này
14,000đ
saigon đỏ
Đặt món này
11,000đ
nước ngọt
Đặt món này
14,000đ
nước suối
Đặt món này
10,000đ
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0985363537